Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 1 juni 2013

Vetenskap och islam

Kortfilmen "1001 Inventions and the Library of Secrets" påstår att mycket av den vetenskap vi tar för givet kommer av islamiska upptäckter. I denna video diskuteras relationen mellan vetenskap och islam.