Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 6 januari 2011

Den helvetiska församlingen

Nu går Pingst FFS (lol)-ledaren Pelle Hörnmark ut och avslöjar sig själv. Dagen:
Han menar att det funnits en föreställning om att församlingen på jorden är en kopia av den himmelska. Därför fanns förr en "församlingstukt", alltså att man kunde bli utesluten om man inte följde reglerna.
Ja, den där gamla föreställningen som Jesus hade i Matt 18:15-20 - särskilt vers 18
Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.
Pelle fortsätter stolt:
- Men vi har övergett den synen
Här har vi det alltså. Han säger det själv klart och tydligt, deras församling ska inte vara en kopia av den himmelska. Och jag håller med. Den är en kopia av den helvetiska församlingen. Ingen som kommer dit kommer att utmanas i sin synd, får höra Evangeliet och bli frälst, utan de välkomnas in i den falska tryggheten, får förbli som de är, oomvända, och få sitt slut i Helvetet.

Vi som däremot älskar Gud och människor, lyder Guds bud om att ha församlingstukt, driver ut ifrån oss den som är ond - ty vårt påskalamm Kristus är slaktat och låt oss hålla helig högtid med renhetens och sanningens osyrade deg (se 1 Kor 5) och varna människor för synden som leder till Helvetet.

Vi varnar även för dessa Satans bordeller som kallas "församlingar." Ett av minimikraven för en sann biblisk församling är nämligen att de utövar församlingstukt.

"Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. (Uppenbarelseboken 18:4)

Se vidare:
Paul Washer - Kärleksfull och medlidsam församlingstukt (Ur predikan Tio Anklagelser Mot Den Moderna Kyrkan - se hela här!)
Be för Sverige 2011
Varför jag Lämnade "församlingen"

Dagen: Swärd positiv till församlingstukt