Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 16 oktober 2013

Lärjungarnas blindhet och död

Denna mask predikade i söndags utifrån Markusevangeliet 8:22-38

Texterna handlar om detta:
verserna 22-26 Betsaida: En blind blir botad efter andra gången
27-30 Caesarea Filippi: Jesus frågar vem människorna tror Han är; Petrus' bekännelse
31-33 Jesus talar om Sin död och uppståndelse; Petrus säger emot
34-38 Den som dör ska vinna livet

Predikan:Lite som jag kom att tänka på i efterhand angående sista delen av predikan:

Någon som dokumenterat skäms för Jesus och Hans ord i detta trolösa och syndiga släkte, och som också Människosonen skall skämmas för, när Han kommer i Sin Faders härlighet med de heliga änglarna, är den nya ärkebiskopan Antje Jackelén. Hon valde att vinna världen - ett högt anseende bland människorna, en titel i den avfallna svenska "kyrkan" - genom att bl a (tillsammans med övriga ärkebiskopskandidater) förneka Jesu exklusiva anspråk. Och hon förlorar sin själ.

Förresten är "ärkebiskop" ett helt obibliskt ämbete också.

Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.

http://uturkyrkan.se/