Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 31 oktober 2013

Reformationsdagen

Reformationsdagen är en religiös högtid som firas 31 oktober i vissa länder för att minnas reformationen. (Källa)

I Sverige har man mer allhelgona och helloween vid den här tiden. Många klagar på att man ersatt allhelgona med halloween. Trots att allhelgona är katolskt. De har ju helgon där. Halloween är en sorts hybrid mellan allhelgona och ockultism. Ungefär som hur påsken förvrängts här och barnen klär ut sig till häxor och tigger godis.

Det är bättre att tänka på reformationen och tacka Gud för den. Reformationen räddade oss från katolicismen och dess påvar som bl a bestämde dessa onda regler om att man inte fick ha egna biblar på sitt egna språk:

Vi förbjuder lekmän att äga kopior av Gamla och Nya Testamentet [...] Vi förbjuder dem strängt att ha ovan nämnda böcker på folkets språk. [...] Distriktens herrar ska noga leta rätt på kättarna i deras boningar, skjul och skogar, och även deras underjordiska tillflyktsplatser ska helt utrotas." Påve Gregorius IX, kyrkomötet i Toulouse, 1229

Idag försöker många "kristna" ledare (som denne) göra reformationen ogjord och återknyta sig till katolskan. Obegripligt. Reformation behövs fortfarande.


Ecclesia semper reformanda est - Församlingen bör alltid reformeras.