Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 15 juli 2014

Gatupredikan med Slottsmissionen

Be för oss när vi är med Slottsmissionen och predikar. Bergsjöbloggen har också skrivit lite om Morgan och hans militärbilar, som han reser runt och predikar från taket på. Och sover i.

Jag vill be er som läser detta att be för oss, för att Gud ska bli ärad och Hans Glädjebud bli känt bland folk.

I lördags, samt den 10 maj i år, var vår församling m.fl. tillsammans och predikade med dem, från deras biltak, i Brunnsparken i Göteborg. Den gången vi var ute i maj filmade vi, så här är några av predikningarna:

Magnus från Slottsmissionen:
Daniel Norén:
Josef predikar utifrån berättelsen om farisén och publikanen:
Sist, och minst, undertecknad:Det är endast Gud som ska ha äran.