Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 11 maj 2015

Ulf Ekmans ande

Jag fick in en fråga till bloggen, kopplat till det att jag kallar Ulf Ekman för en villolärare.

Först visades mig denna video där Ulf Ekman "talar i tungor"Fråga: Ulf Ekman talar i tungor. Visar inte det att han har den helige Ande?

Mitt svar:

Jag kommer att ge dig några raka svar. Jag vet inte vilken bakgrund eller sammanhang du kommer ifrån, eller om du riskerar att ta illa upp av vad jag skriver. Men jag vill först att du ska veta att jag skriver detta av kärlek till dig. Det är kärleksfullt att tala sanning och vara tydlig med vad som är sant och falskt. Som min älskade medmänniska så är jag skyldig dig att tala sanning. Det är också viktigt att vara tydlig med hur man urskiljer sann och falsk frälsning, vad för tecken man ser på hur man är sant frälst eller ej. Om man tittar på fel saker och avgör att någon är frälst utifrån detta, fastän personen inte är det, och om man ger en falsk försäkring till någon om att denne är frälst, så har man vilselett en person till Helvetet. Någonting jag inte kan leva med. Så jag hoppas du utifrån detta förstår min kärleksfulla intention i vad jag kommer att skriva och svara.

Videon visar inte att Ekman, eller någon i videon har den helige Ande. Det här är ett typiskt obibliskt karismatiskt möte, där ingenting sker välpassande och ordentligt (1 Kor 14:40) utan det är extas, framkallad av masspsykos eller i värsta fall demonbesättelse. Ulf Ekman visas i videon snarare besittas av Satans ande, vilket mer och mer har blivit tydligt med klimax i att han gick med i Katolska kyrkan, som är en av Djävulens många perversioner av Evangeliet.

Att kunna s.k. “tala i tungor” visar inte att man har den helige Ande. För det första så är tungotalet en gåva att prata på andra språk som går att förstå. Enligt Bibeln så måste någon ‘uttyda’ (d.v.s. översätta) det när man ska tala offentligt, annars är det inte till uppbyggelse för någon. Genom att “tala i tungor” offentligt utan att någon översätter bryter han mot Guds Ord och syndar, vilket är ett tecken på att han inte har Anden, eftersom den som har Anden lyder Gud (eller försöker han översätta sig själv? det står att någon annan som har gåvan att översätta ska översätta igenom det, inte personen själv). Vi brottas och kämpar alla med synd, men att öppet och utan ånger, utan att bry sig om att Bibeln säger att någon måste översätta, så begår han en sådan synd som visar att han inte var, eller är, född på nytt.

Inom många falska religioner i världen talar man i “tungor” på detta sätt som vi ser inom karismatiska rörelser idag. Den bibliska, andliga gåvan handlar om att tala på verkliga språk som folk förstår, så att de kan höra Evangeliet på sitt språk (syns särskilt i Apg), den satanska perversionen inom falska religioner och karismatiska rörelser handlar om att babbla och upprepa betydelselösa stavelser och fraser som låter “andligt” men endast är uppblåst. Scat-sångare och skådespelare är också vältränade i att prata så att det låter som ett annat språk när det är nödvändigt (mycket mer vältränade än pingstvänner!).

Om någon har den helige Ande visas inte genom att man kanske tycks ha vissa gåvor. Jesus varnar för att falska profeter och villolärare kan komma och göra under och tecken för att bedra, många ska komma till Honom och säga att de profeterat, drivit ut demoner och gjort många kraftgärningar, men Jesus ska avvisa dem för att Han aldrig känt dem. Bibeln varnar om att det ska komma villolärare och göra lögnens alla under och tecken.

Att man har den helige Ande bevisas genom att man bär Andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Inget av detta ser jag i videon. Det är vildsint och lössläppt, extatiskt, ingen självbehärskning.

Om du är intresserad av mer kan du lyssna på Strange Fire-konferensen. Jag håller inte nödvändigtvis med om allt, men mycket är väldigt bra. Här klistrar jag även in en 1 Kor 14 som är ett viktigt kapitel i frågan, med korrekta översättningar av de grekiska orden för ‘tungotal’, ‘uttyda’, ‘profetera’, m.m:

FÖRSTA KORINTHIERBREVET 14


Jaga kärleken, men var svartsjuka om de andliga sakerna, men helst att ni framsäger. 2Den som pratar på ett språk pratar ju inte med människor utan med Gud; ingen hör ju, utan pratar hemligheter med ande. 3Men den som framsäger pratar uppbyggelse och uppmuntran och tröst med människor. 4Den som pratar på ett språk bygger upp sig själv, men den som framsäger uppbygger församlingen. 5Men jag vill att ni alla pratar på språk, men helst att ni framsäger; men förutom om han inte översätter, så att församlingen får uppbyggelse: större: den som framsäger än den som pratar på språk. 6Men nu, bröder, om jag skulle komma till er, pratande på språk, vad är jag till nytta för er om jag inte pratar med er, antingen med avslöjande eller med kunskap eller med framsägelse eller med undervisning? 7Likväl de livlösa sakerna som ger ljud, oavsett flöjt eller lyra, om de inte ger åtskillnad mellan stämmorna, hur ska det som flöjtas eller det som lyras bli känt? 8För också, om en trumpet ger otydligt ljud, vem kommer förbereda sig till strid? 9Och på detta sätt, om ni inte ger välbegripligt tal genom språken, hur ska det som pratas bli känt? Ni kommer ju att vara som pratande till luft. 10Så många sorter av ljud finns i världen, kanhända, och inget ljudlöst. 11Så om jag inte känner till ljudets kraft, kommer jag att vara barbar för den som pratar, och den som pratar barbar till mig. 12På detta sätt också ni, då ni är svartsjuklingar om andar, sök till församlingens uppbyggelse, så att ni överflödar. 13Varför den som pratar på ett språk ska be för så att han får översätta igenom. 14För om jag tillber på ett språk, tillber min ande, men mitt sinne är fruktlöst. 15För vad är det? Jag kommer tillbe med anden, men jag kommer också tillbe med sinnet; jag kommer spela med anden, men jag kommer också spela med sinnet. 16Annars, om du välsignar med ande, hur ska den som fyller upp den olärdes plats säga amen:et till din tacksägelse? Eftersom han då inte vet vad du säger. 17Du, visst, du tackar ju på ett bra sätt, men den andre uppbyggs inte. 18Jag tackar Gud, jag pratar mer på språk än er alla; 19men i församlingen vill jag prata fem ord till mitt sinne, så att jag också får muntligt undervisa andra, än tusen miljarder ord på ett språk. 20Bröder, bli inte smågossar till vettet, utan förbarnsligas till ondskan, men bli fulländade till vettet. 21Det står i Lagen att: "På andra språk och på andras läppar ska Jag prata med detta folk, och de kommer på detta sätt inte heller hörsamma Mig, säger Herren." 22Därför är språken till tecken, inte för de troende, utan för de otroende, men framsägelsen inte för de otroende utan för de troende. 23Men, alltså, om olärda eller otroende kommer in, när hela församlingen kommit samman på detsamma, och alla pratar på språk, kommer de inte säga att ni galnar er? 24Men om alla framsäger, och någon otroende eller olärd skulle komma in, tillrättavisas han av alla, granskas han av alla, 25hans hjärtas dolda saker blir uppenbara, och på så sätt, bugar han sig djupt för Gud, fallande på ansikte, och tillkännager, att: "Ärligen, Gud är bland er!" 26Så, vad gäller, bröder? När ni kommer samman, var och en: har en låt, har en undervisning, har ett avslöjande, har ett språk, har en översättning; alla saker ska bli till uppbyggelse! 27Om någon pratar på ett språk: två och två, eller högst tre, och en i sänder, och en ska översätta igenom - 28men om översättare inte finns, ska han vara tyst i församlingen, men han får prata för sig själv och Gud. 29Men framsägare: två eller tre ska prata och de andra ska urskilja; 30Men om det avslöjas för en annan som sitter, ska den förste vara tyst. 31Alla kan nu ju framsäga en och en, så att alla får lära sig och alla får uppmuntras, 32och framsägares andar lyder framsägare, 33inte är ju Gud av ostadighet, utan av fred. Likadant som i alla de heligas församlingar 34ska kvinnorna i församlingarna vara tysta; det är ju inte tillåtet för dem att prata, utan de ska lyda, såsom också Lagen talar. 35Men om de vill lära sig något, ska de höra med sina egna män hemma; skamligt är det ju för en kvinna att prata i församlingen. 36Eller har Guds ord gått ut från er, eller bara mött upp mot er? 37Om någon tycks vara framsägare eller andlig, ska han inse de saker jag som skriver till er, att det är Herrens bud; 38men om någon inte förstår, blir han inte förstådd. 39Därför, mina bröder, var svartsjuka om det att framsäga och hindra inte det att prata på språk. 40Men alla saker ska ske välpassande och ordentligt.