Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 6 mars 2013

Att separera från falska bekännare

Rätt gemenskap
Det är viktigt med rätt gemenskap. Paulus skrev till Timoteus i 2 Tim 15-22, att han skulle göra allt han kunde, för att bestå provet inför Gud och akta sig för orättfärdighet. Paulus är också tydlig med att nämna flera vid namn i hela brevet, som man ska akta sig för (i detta stycke, citeras även nedan, gäller det oandligt, tomt prat från såna som Hymeneus och Filetus som säger att uppståndelsen redan ägt rum.) Sjukdom och orenhet smittar. Man ska endast sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta, så att man blir helgad och användbar för sin herre och förberedd för allt gott arbete:

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg - i ogudaktighet, och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. (2 Tim 15-22 SFB)