Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 17 mars 2013

Guds hat mot synden (Thomas Brooks, 1608–1680)


Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida.
(Jesaja 53:10 SFB)

Att se Gud stöta svärdet av Sin rena, oändliga och upptända vrede, genom hjärtat på Sin käraste Son, trots alla Hans förböner, böner, tårar och starka rop - är den högsta uppvisningen av Herrens hat och misshag mot synden - som någonsin funnits eller någonsin kommer finnas!

Det är sant, Gud uppenbarade Sitt stora hat mot synden...
genom att kasta ner änglarna i helvetet och
driva ut Adam ur lustgården, och
dränka den gamla världen, och
få Helvetet att regna ner från himlen över Sodom och Gomorra
och genom de olika och skräckinjagande domar som Han hållit på att hälla fram över världen genom alla tider. Men allt detta hat är bara ett tecken på hat - jämfört med hatet som Gud visade mot synden, i att få hela förbannelsen att samlas över vår korsfäste Herre!

Det är sant att Gud uppenbarar Sitt hat mot synden genom de ändlösa, skoningslösa och botlösa plågor, som Han vållar på djävlarna och fördömda människor. Men detta är inget hat - jämfört med hatet mot synden som Gud uppenbarade när Han öppnade alla dammluckor av Hans förgiftade vrede över Sin Son, Sin egen Son, Sin ende Son, Sin Son som alltid behagade Honom.

Anta att en fader bara hade en son - en sådan son som han alltid hade sin glädje i, och som han aldrig blivit uppretad på. Anta nu att du skulle se denna fader vålla de mest intensifierade pinor och straff, tortyrer och plågor, olyckor och eländen över denna, hans käraste son. Skulle du inte undra över orsaken till att fadern utövade en så häpnadsväckande, så makalös stränghet, ilska och grymhet på sin ende älskade son?

Kasta nu ett öga på Gud Faderns handlande mot Jesus Kristus - och du kommer finna att Han har vållat fler och större plågor på Sin dyrbaraste kärleks Son - än vad alla dödliga någonsin har eller skulle kunna vålla på andra. Gud gjorde så att alla straff och lidanden som vi förtjänade, föll över Jesus Kristus. Gud själv vållade på den käre Jesus, allt som krävdes för att tillfredsställa Hans rättvisa, för att få benådning, och för att rädda alla Hans utvalda.

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
(Jesaja 53:5 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska