Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 5 mars 2009

Åkte på kristet skidläger - hamnade ändå i helvetet

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163505

Läs denna artikel!
Nu får inte pingstvänner vara pingstvänner längre. När man åker med en pingstkyrka på läger så får man ju räkna ut vad som kommer att hända där. De ska inte be om ursäkt för det. Har dock själv min åsikt om hur bibliskt det är att tala högljutt i tungor utan att någon uttyder det.

Jag skrev en kommentar till frågan som Dagen har "ska man varna för tungotal på skidläger?" Något man hellre ska varna för är helvetet. Det är, i sig, inte synd om en person som råkar hamna på ett tungotalsmöte. Men vad blir resultatet. Om vi bara talar i okända tungomål, så kan de aldrig höra de goda nyheterna på sitt eget språk och omvända sig. Då är det väldigt synd om dem från och med Domedagen. Eller ett annat scenario, som är mycket vanligare. Man kan gå till 100 gudstjänster, samlingar, möten, till och med väckelsemöten, och trots att de inte är fyllda av tungotal, så predikas inte evangelium, utan bara en massa ytliga och halvbibliska halvsanningar à la Gud älskar dig, Gud har en plan för ditt liv, du har ett tomrum i ditt hjärta som bara Gud kan fylla, synd är att missa målet och det separerar oss ifrån Gud--visserligen är några av dem sanna, men man nämner bara halva sanningen, allt för att kringgå de jobbiga delarna som att vi har brutit Guds Lag, är skyldiga inför Gud, Guds vrede mot oss, syndens straff är evig plåga i helvetet. Ingen överbevisning och förkrosselse över synd. Ingen sann omvändelse. Bara en konvertering till religionen där man inte dyrkar, utan är polare med hippie-avguden med samma namn som Jesus och som tycker allt är OK. Därav min rubrik: man kan åka på kristet skidläger men ändå hamna i helvetet. Jag menar alltså inte med rubriken att fälla någon dom över dem i artikeln! (bör nämnas att jag aldrig fäller någon dom eller ska fälla någon dom, detta är Guds sak, men man kan säga vad som står i Bibeln om vissa saker och läsa hur Gud kommer att döma, utan att man själv dömer, utan kärleksfullt varnar.)
Du kan inte rädda dig själv ifrån helvetet genom att gå på kristna skidläger, gudstjänster, möten, etc. Av nåd blir man frälst genom tron. Bara Jesus kan rädda dig! Så visa ånger idag, bättra och vänd dig bort från synden, vänd dig till Gud och tro Honom som sändes och gav sitt liv till lösen för oss. Då kommer Gud att ge dig ett nytt hjärta med nya viljor.