Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 19 mars 2009

Kinesiskans vittnesbörd om bibliska sanningar

Kinesiska tecknet för "båt": farkost+8+mun (de åtta människorna i arken)
Tecknet för "rättfärdighet": hand+kniv+lamm hand+kniv är också tecken för "vi" (lammet måste slaktas för att vi ska få rättfärdighet)
Lite mer fint från Institute of Creation Research:
Kinesiskan kan vara så gammalt som 2500 före Kristus. (ungefär vid syndaflodens tid, babels torn... man flyttade österut, kände till syndafloden, Noa och domen.
Den forntida kinesiska urkunden Feng-su T'ung-yi talar om att alla människor på jorden härstammar från "Nu-wa."
Kineserna var kända för välbevarande av dokument från Hsiadynastin 2205 före Kristus och enligt deras mest hyllade uppsättning forntida manuskript Shu Jing (Historieboken), reciterade många generationer av kinesiska kejsare hyllningstexter under det årliga offret, medan de sammanförde folket för att dyrka den "Himmelske Högste Shangdi, universums Skapare och den ende sanna Guden."
För länge sedan i begynnelsen, var det stora kaoset, öde och mörkt. De fem elementen (planeter) hade ännu inte börjat rotera, inte heller hade solen och månen börjat lysa. Ibland detta fanns varken form eller ljud. Du, O andlige Högste, kom fram i Ditt ordförandeskap, och delade först de grovare delarna från de renare. Du gjorde himlen; Du gjorde jorden; Du gjorde människan. Allt med dess kraft att föröka sig kom till.
Låter lite som Första Moseboken...
Obs! Bibeln vilar inte på bevisning etc. det är Guds Ord. Men sånt här är bara coolt.