Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 18 mars 2009

Menar du det, Jonas?

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=164970

Jonas Gardell konstaterar att det är känsligare att skriva om Jesus än om Gud eftersom fler människor har en personlig bild av Jesus.
- Därför aktar jag mig för att smula sönder eller förkasta andras uppfattningar.

Uppdatering: Det är viktigt att få byta Jesusbilder med varandra, sa domprost Tuulikki Koivunen Bylund (http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=165092)
Jag tar er på orden... Okej, Jonas, det är osannolikt att du kommer att läsa det här men detta är "min" uppfattning av Jesus. Egentligen är det inte min egen, vem är jag att sitta och hitta på saker om någon annan om det inte stämmer. Jag har läst och fått kunskap om Honom bara från Bibeln:
Jesus är Gud. Ps 68:19 (jfr Ef 4:7-12), Jes 9:6, Jes 35:5 (jfr Matt 1:21), Sak 12:10, Matt 1:21, Matt 9:18 (jfr Matt 14:33, Matt 15:25, Matt 28:9, Matt 28:17, Joh 20:28, 2 Mos 20:3, Luk 4:8, Apg 10:25-26, Upp 19:10) Luk 1:16-17, Joh 1:1-3, Joh 5:22 (jfr Rom 14:10-12), Joh 8:58, Joh 13:34 (jfr 1 Joh 4:11, 1 Tess 4:9), Jes 43:11 (jfr Apg 4:11-12), Rom 9:5, Kol 1:15-18, Kol 1:21-22, Fil 2:6, 1 Tim 3:16, Tit 1:3-4, Tit 2:13, Hebr 1:8-10, 2 Petr 1:1, 1 Joh 5:20
Han är inte bara Nya Testamentets Gud, utan även Gamla Testamentets Gud. Inte för att det är någon åtskillnad, det är ju samma Gud och de som skrev Nya Testamentet bestod till största delen av judar som trodde på Lagen, Profeterna och Skrifterna, vad vi kristna kallar Gamla Testamentet. Jesus var själv till köttet jude och citerade och diskuterade alltid utifrån Lagen, Profeterna och Skrifterna. Han sade själv att "Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett." (Matt 5:18) och han sade emot dem som upphävde Guds bud och höll sig till människopåhittade stadgar. (Mark 7)
Gud, dvs Jesus, hatar synd, däribland homosexualitet. Han är ju den Gud som sade genom Mose om homosexuella aktiviteter "Det är avskyvärt." (3 Mos 18:22) och genom sin apostel Paulus kallade det skamliga lidelser, förvillelse, ovärdigt sinnelag, onaturligt umgänge, mot naturen (Rom 1:26-28)
Gud, dvs Jesus är arg på och kommer att döma alla som lever i synd, bl a homosexualitet, till evig plåga i helvetet, eftersom detta är det rättvisa straffet för att trotsa Guds, dvs Jesu, bud. Han har sagt genom sin apostel att "Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen." (Rom 1:18) och att varken "de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant...skall ärva Guds rike" (1 Kor 6:9-10) och genom en annan apostel att de som inte ska ärva Guds rike, de ofrälsta som inte finns skrivna i livets bok "skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel." (Upp 21:8) Den sjö i vilken man kan läsa om att de som är där "skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter." (Upp 20:10)
Jesus hatar din syndiga livsstil, Jonas. Inte bara din homosexuella livsstil, utan din syndiga livsstil, alla synder du lever i och begått. Lögn, stöld, hat (mord), begär, hädelse, avgudadyrkan... Han är faktiskt arg på dig, som sagt. Han hatar när du tydliggör att du är en man som har en make samtidigt som du skrattar. Det visar din oförskämda upproriskhet mot Honom när du nämner den för Honom förhatliga synd du lever i och samtidigt skrattar. Han blir arg. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. (Rom 2:5) Den dagen hans tålamod tar slut för dig. Han har sagt genom en annan av sina apostlar att "han har tålamod" med dig (2 Pet 3:19)...
Stopp och belägg! Akta dig för att smula sönder eller förkasta min uppfattning! Det är ju viktigt att vi får utbyta "Jesusbilder" med varandra! Det kommer mer!
För trots detta enorma hat mot din synd, denna enorma avsky, denna enorma vrede mot dig... så dog Han för dig.
"Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare." (Rom 5:8)
Gud lade straffet på Honom. Gud gjorde Jesus till synd i vårt ställe (2 Kor 5:21). Han behandlades som om Han var en Jonas Gardell, en skyldig syndare. Han dog döden du borde dö. Synden har betalats för i Kristi lidanden. Sedan besegrade Han döden genom att återuppstå.
Den rätta reaktionen för detta är inte "åh, vad bra, då kan jag fortsätta leva i synd." Nej, om detta verkligen skett, en frälsning som en gratis gåva från Gud, är den rätta reaktionen, eller resultatet, frukt (Matt 3:8): att du ångrat dig, lämnat din synd, hatar din perversion, omvänt dig till Gud, bättrat dig, i tacksamhet till den Gud som dog för att rädda dig. Gud har, som sagt, fortfarande tålamod med dig. Han vill hellre att du blir räddad än går förlorad. "han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig." (2 Pet 3:9)
Nu får du välja - ovan nämnd Jesus som visat denna ofattbara oförtjänta kärlek till dig. En Jesus som älskar dig trots den du är och dog för att rädda dig från vredesdomen. Eller din egna vanföreställning, din avgudsjesus som inte verkar tycka att vår synd är något större problem än att det bara kan förklaras rent och sedan finns ingen större skillnad i syndarens liv. Vilken Jesus är mest kärleksfull. Tänk efter.
Du kanske har hört samma sak 1000 gånger, men har många olika invändningar, du kanske tycker det är primitivt, stenålders. En gammaldags bild av Gud. Vad du tycker kommer inte att ändra situationen för dig på Domedagen. Om det är sant, spelar ingen roll vad du anser om det. Det är ju inget ovanligt att syndare har meningsskiljaktigheter med Gud. Det hör ju saken till. Du kan inte vinna en debatt mot den Allsmäktige, Allvetande Guden.
En gissning: Du vill inte, för du älskar din synd. Du är beredd att lura dig själv till eviga konsekvenser för att kunna leva 40-50 år till, eller hur länge Gud nu låter dig leva, i din synd. Oklokt.
Vem som än läser detta. Detta är till dig också. Jag har brytt mig tillräckligt mycket om dig för att tala om Sanningen för dig. Som den smutsige tiggaren, masken, som berättar för en annan, visst, säkert mindre smutsig, tiggare var det finns gratis mat och tvättning. Om jag hatade dig skulle jag låta dig leva i din lögn, och inte bry mig om att säga något. Du gör vad du vill med det. Jag hoppas du omvänder dig och tror endast Jesus för din räddning, inte att några goda eller "religiösa" handlingar som du själv kan åstadkomma kan muta Domaren att släppa in dig i himlen, utan bara på att Jesus betalat hela din "böter" och du därmed lagligen kan frikännas.