Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 5 mars 2009

Kristna censureras bort från youtube


Sean Penn gjorde under oscarsgalan en attack mot kristen tro. Apologeten Dr. James White gav ett strålande försvar. Youtube tog bort videon och skyllde på "copyright". Han hade ju lagt in ett kort videoklipp från Sean Penns tal för att kommentera det. Dr. White informerar om att övriga videos med exakt samma klipp av Sean Penn där han spyr galla över kristna, ligger fortfarande på youtube utan att ha tagits bort av copyrightskäl. Vad jag tror ligger bakom kanske jag ska låta vara osagt, så att inte jag också blir censurerad.