Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 26 augusti 2012

Genom Guds nåd är jag den jag är!

På sin ålderdom, när han inte kunde se för att läsa längre, hörde John Newton någon recitera denna vers: "Genom Guds nåd är jag den jag är." 1 Korintierbrevet 15:10. Han blev tyst en kort stund, och sade sedan:

Jag är inte vad jag bör vara. Ah! hur operfekt och bristfällig.

Jag är inte vad jag kunde vara, med tanke på mina förmåner och tillfällen.

Jag är inte vad jag önskar vara. Gud, som känner mitt hjärta - vet att jag vill vara som Han.

Jag är inte vad jag hoppas vara. Inom kort, kommer jag lägga av mig detta lertält, för att bli som Han och se Honom som Han är!

Ändå, är jag inte vad jag en gång var - ett syndens barn och djävulens slav!

Även om jag inte är något av dessa - vad jag bör vara, inte vad jag kunde vara, inte vad jag önskar eller hoppas vara, och inte vad jag en gång var - tror jag att jag i sanning kan säga med aposteln: "Genom Guds nåd är jag den jag är.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska