Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 19 augusti 2012

Som mynt av samma skrot och korn (John Newton, 1778)

Min käre herre,
Jag skulle verkligen kunna skriva en lång lapp om ditt stora misstag när du såg mig som en stor man. Om vi kunde ha ett personligt samtal, tror jag att du snabbt skulle bli ledd tillbaka till sanningen! Ah! hur annorlunda jag är från vad jag kanske verkar vara för andra när jag är i predikstolen.

Men, ditt misstag har gjort mig gott. En hel bok av skymford från en fiende skulle knappast kunna ha gett mig en så skarp känsla av skam. Skriften försäkrar oss att våra hjärtan av naturen, är som mynt av samma skrot och korn, alla är likadana. Jag hör mina medkristna klaga över liknande ondheter som jag känner. Annars hade jag haft anledning att dra slutsatsen att det inte kan finnas någon troende på denna jord, som är så inkonsekvent, så ond, så outsägligt vidrig, som jag själv!

Ah, käre herre! vad hade du tyckt om mig om du sett mig när jag levde bland slavarna? Åsynen av mig hade varit stötande för dina ögon och mitt vidriga prat hade slagit dig med skräck! Jag var eländig och föraktlig på alla sätt - ett typiskt märke för hån och förolämpning! Alla mina usla förlustelser och nöjen verkade bestå av att häda Jesu namn och person, och att föda min fantasi med ondskefulla planer!

En del av mina olyckliga kompanjoner har gått under i sina synder, och har en rätt sak i att skylla deras själars fördärv på mig! För Satan själv, om han varit på jorden i kroppslig form - hade knappast kunnat vara mer flitig i att fresta till otrohet och utsvävningar, än vad jag var!

Det går sällan en dag i mitt liv utan att mina tankar leds tillbaka till mitt forna tillstånd, främmande från Honom, och den överlägsna uselhet som mina synder kastade mig i!

Och fortfarande, är det av nåd som min dåliga historia inte blivit mycket värre. Herren bevarar mig - därför är jag fortfarande behållen. "Genom Guds nåd är jag vad jag är!" 1 Korintierbrevet 15:10

Jag är, käre herre, din tillgivne vän och tjänare
John Newton, 1778

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska