Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 14 augusti 2013

Voddie Baucham för några veckor sedan

För några veckor sedan besökte Dr Voddie Baucham oss i Göteborg.

Här är en inbäddad spellista med alla predikningarna i videoformat:Han höll undervisning om en del intressanta ämnen, framförallt kulturens konflikt med den bibliska familjesynen. Han hällde ett par rejäla salthögar över denna ruttna snigel som är svensk familjesyn och värderingar. Detta är t o m kontroversiella saker i USA, där han bor och varifrån hans predikningar utgår.

Medan, förstås, hela serien är en skarp profetia mot Sverige så uppskattade jag framförallt hans sista predikan som han direkt riktade till vad han såg hos oss i Sverige.Med detta sagt, jag uppskattade verkligen Baucham och håller helt med hans familjevärderingar. Men i vissa delar tyckte jag emellertid att han gick till överdrift. Medan han i predikan erkände att texter som 1 Kor 7 finns och vad Jesus säger i Matt 19:12, så i frågor-och svar-delen så framgick det mer att han ser det som att mannen har ett ansvar, alltså en plikt, att leta upp en fru. Här tycker jag att han lägger till en extra sak som inte Bibeln befaller och lägger en börda på en (därtill kommer även alla regler man ska följa innan och under uppvaktningen av kvinnan, som man känner till om man hört Paul Washers undervisning om äktenskap, som Voddie också håller med (de har haft konferenser tillsammans om ämnet, fick jag veta, efter att jag frågade honom om han höll med Paul Washers undervisning.)) Jag håller mycket väl med om principerna de undervisar och att de har stöd i Bibeln, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud... (1 Tessalonikerbrevet 4:4-5 SFB) Men genom att säga att man har en plikt att leta upp en fru, så följer det ju automatiskt alla de andra sakerna som man måste lägga tid på. Och då lägger de härmed ett tungt ok på alla unga män som vill vara som mest upptagna med att sprida Glädjebudet, Evangeliet. Nu är det plötsligt den här världen som gäller igen. Som Paulus skriver:

Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång, och jag vill att ni skall vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han skall göra som Herren vill. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han skall vara sin hustru till lags, och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren, att hon skall vara helig både till kropp och själ, men den gifta kvinnan tänker på det som tillhör världen, hur hon skall vara sin man till lags.
(1 Korintierbrevet 7:31b-34 SFB)

Paulus rekommenderar alltså folk i 1 Kor 7 att inte gifta sig (även om det inte är fel att gifta sig är det bäst att inte gifta sig.) Nu frågade jag honom efteråt angående de här sakerna, för att jag tyckte det var intressant. Baucham ansåg att 1 Kor 7 enbart handlar om korintierna. Man vet inte vad "det svåra läge som nu råder" som Paulus hänvisar till i vers 26 exakt var, men att det rörde sig om en lokal angelägenhet. Jag kände igen det och köpte den förklaringen för stunden och frågade vidare lite följdfrågor.

När jag kom hem läste jag sammanhanget i 1 Kor 7 och märkte att det visst måste handla om alla kristna överallt i alla tider. Jag läste även i reformatorn Jean Calvins kommentarer till stället och han sa samma sak:

Meningen [med vad Paulus skriver] är denna: "Jag tycker det är fördelaktigt på grund av nöden ["det svåra läge" i Folkbibeln], i vilken de heliga alltid blir trakasserade i detta liv, att alla bör åtnjuta celibatets frihet och fördel, då detta skulle vara en fördel för dem." Fast det finns några som ser termen "nöden" ["det svåra läge"] som att det handlar om apostelns tidsålder, som tveklöst var full av svårigheter för de fromma: men det verkar för mig som att han mer hade för avsikt att uttrycka oron som de heliga oavbrutet blir trakasserade med i det nuvarande livet. Jag ser det därför, som att det handlar om alla tider, och jag förstår det på detta sätt, att de heliga ofta, i denna värld, drivs hit och dit, och utsätts för många och varierande stormar, så att deras tillstånd verkar olämpligt för äktenskap.
Ofta märker man Calvin vara steget före.