Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 26 februari 2009

Det luktar skrymteri lång väg! ...?


På Dagen bloggar man om sin fasta. Och andra gör det säkert också.
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163239

Men är det egentligen något bra att blogga om att man fastar. Tja. De har väl inte syftet att visa upp sig. Kanske. Men jag tänker bara på Jesu undervisning om saken i Matteusevangeliet 16:16-18
När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Det som jag särskilt syftar på här är inte att de ser dystra ut osv. Men när vi fastar är det väl en del att man inte ska basunera ut det för att synas av människor, t.ex. genom att blogga om det, utan bara för att synas av Gud.

Nu kanske det är så att det överhuvudtaget inte är samma sorts fasta. Att Jesus talar om en fasta där man ber Gud om något och visar att man menar allvar. Den fasta som pågår nu är jag inte insatt i men verkar ha en mer traditionell, religiös, än Biblisk natur. En 'ödmjukhet' och späkning av kroppen, som inte har något värde utan bara är till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet. Om Kolosserbrevet 2:23 nu med rätta kan appliceras även på detta, då det handlar om andra regler rörande käk.

Jag vet en mor till en jag känner, som förstörde hans fasta. Han ville inte att någon skulle veta det. Så undervisade ju Jesus. Enda anledningen att han sa det till sin mamma var för att hon skulle veta att hon inte behövde laga mat till honom. Men hon läckte det till alla!