Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 22 januari 2012

Arg på Gud (James Smith, 1802-1862)

HERREN sade: "Har du rätt att bli arg?"
(Jona 4:4 SFB)

Jona grälade med sin Gud. Och vem har inte det? Vi kanske inte talat lika tydligt som han men vi har varit på samma tjuriga, dåliga humör och visat samma buttra ande.

Väldigt få är riktigt nöjda med Herrens planer.

Ännu färre är alltid tillfreds med Herrens gärningar.

Så många grälar på Hans suveränitet!
Vilka hårda saker har sagts emot den!

Så många klagar på Hans försyn - och anser att den är ovis, ovänlig och nästan orättvis!

Älskade, vi blir ofta arga på Gud!
Detta humör visar sig själv. . .
  i gnällighet
  i klagomål,
  i tjurig dysterhet.

"Har du rätt att bli arg?"

Arg på din Fader. . .
  vars vishet är oändlig
  vars kärlek är lika konstant som dagen, och
  som konstant låter Sina välsignelser regna över dig!
Arg på din Gud, som har. . .
  förlåtit alla dina fruktansvärda synder,
  försett dig i dina otaliga behov,
  välsignat dig med oräkneliga andliga välsignelser!
Säkerligen är det en synd, en bedrövlig synd, att inte vara tillfreds . . .
  med allt som Han gör,
  med allt som Han har gett,
  och med allt som Han kräver.
"Har du rätt att bli arg?"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska