Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 25 januari 2012

Det finns ingen Gud, enligt Bibeln...

Ja, du läste rätt. Detta citat är taget ur självaste Bibeln:

"Det finns ingen Gud." Psalm 14:1

Och titta på det här:

"Förbanna Gud och dö." Job 2:9

Det här är några illustrationer på felet och faran med att rycka bibelverser ur sammanhanget...

Sammanhangen:

Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud."
(Psa 14:1)

Då sade hans hustru till honom: "Står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö." Men han svarade henne: "Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?" Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.
(Job 2:9-10)Relaterat: Dagen