Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 20 januari 2012

Gamla hederliga blogginlägg från 2011

Belyser några av inläggen som publicerades på denna blogg 2011.

Den helvetiska församlingen
Jesus och publikanerna
Hur Joel Osteen ledde mig till Paul Washer
Teologi bästa medicinen
Om Kalvinismen Stämmer, Varför Evangelisera?
Några bibelord om Helvetet
Avgörande faktorer i att leta ny kyrka
Vad skulle din pastor säga till påven?
Öppet brev till Harold Camping
John Piper intervju med Rick Warren
Omvändelse: rövaren på korset
John MacArthur, Mark Driscoll... Urk...
Öppet brev till Mark Driscoll
180 har svensk text
10 ateister
666-fixering

Rob Bell:
Allvarliga frågor om Rob Bell
Öppet brev till Rob Bell

David Wilkerson:
R.I.P. David Wilkerson
David Wilkerson - nyhetens behag eller varaktig omvändelse?

Katastrofer:
Några ord om läget i världen
Attackerna i Norge

Och serien "Tuffa frågor för Kristna?" har fortsatt och kommer även att återupptas inom kort och fortsätta en bit in på detta år (finns ej så många frågor kvar som han spelat in.) Frågorna hittills: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Och Inlägg från 2010 (samma inlägg som detta fast förra året med inlägg från året dessförinnan...)