Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 29 januari 2012

ETT KÄRLEKSFULLT SYFTE (John MacDuff, 1818-1895)

Låt dem alltid kunna säga: "Lovad vare HERREN, som unnar sin tjänare framgång!"
Psaltaren 35:27

Vad är framgång? Är det när livstrådarna vävs mot ett lyckligt mål? en full bägare? stora rikedomar? världsligt beröm? en orubbad cirkel? Nej! dessa saker är oftast en snara; mottagen utan tacksamhet; och fördunklar själen för dess ädlare öden. I andlig bemärkelse betyder det istället ofta att Gud tar oss vid handen ned i Förödmjukelsens Dalar; och leder oss som Han gjorde med Sin forne tjänare Job; bort från hans får, oxar, kameler, hälsa, rikedom, barn; för att vi ska föras inför Honom i stoftet och säga: "Välsignat vare Hans heliga namn!"

Ja! Själva motsatsen mot vad som allmänt anses i världen vara Framgång - formar bakgrunden som Löftets Regnbåge syns framför. Gud ler mot oss genom dessa regnbågar och sorgetårar! Han älskar oss för väl. Han har för stort intresse i vår andliga välfärd än att låta oss leva vidare i vad som felaktigt kallas "Framgång." När Han ser att vi utför våra plikter slappt, eller kyligt försummar dem, och hjärtat fördödnas, och kärleken till Honom uttorkas av den här världens absorberande kraft - så sätter Han en törntagg i vårt bo för att driva oss på flykt - och förhindrar oss att krypa för alltid.

Jag kanske inte just nu kan förstå mysteriet i dessa handlanden. Jag kanske frågar i tårarna: "Varför hejdas min jordiska glädje på detta otrevliga sätt? Varför huggs mina löftesgrenar av i förtid? Varför vissnar min högt värnade ricinbuske så fort? Svaret är enkelt. Det är er själs framgång som Han har i sikte. Tro det - ni kommer att resa er verkliga Eben-Haezer [se 1 Sam 7:12] nära er Sarefat [se 1 Kung 17].

Hans hemsökelser är inga godtyckliga företeelser. Allt Han gör är rättfärdigt nödvändigt. När Han lägger Sin tuktande hand på dig, och leder dig längs vägar du inte känner till, och som du aldrig hade valt - viskar Han dessa milda ord i ditt öra: "Min älskade, jag önskar över allt att det ska gå dig väl - även som det går väl för din själ."

Vila i den tysta besinningen att allt är väl. Klaga inte på något som tar dig närmare Hans egen kärleksfulla Närvaro. Var tacksam för just dina bekymmer, för du kan tryggt kasta dem alla på Honom. Han har både din tillfälliga och eviga "framgång" i hjärtat, alldeles för mycket för att förordna en enda överflödig plåga, ett enda onödgit slag. Anförtro därför allt som bekymrar dig till Hans säkra förvar, och lämna det där!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska