Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 5 januari 2012

2012

Vill önska er en god fortsättning!

Dra vidare 2 Mos 14:15

Är inte detta ett lämpligt ord för var och en av oss när vi går in i och färdas genom ett nytt år?

Vi måste tydligt inse att det inte finns något sånt som att förbli stillastående i det andliga livet. Om vi inte fortsätter kommer vi oundvikligen att gå bakåt. Hur detta allvarliga faktum bör rannsaka våra hjärtan!

Kristne vän, din historia detta år kommer bli antingen en där du går framåt - eller glider bakåt. Detta nya år kommer att markera antingen en ökad fruktsamhet i din själ och liv, till ära för Honom vars namn du bär - eller ökad magerhet och fruktlöshet, till Hans vanära. Det kommer bevittna antingen en tillväxt i nåd - eller en tillbakagång i din andlighet. Den kommer uppteckna antingen en ökad kärlek till Ordet, användning av Nådens Tron, strikthet i vandringen och närmare gemenskap med Kristus - eller en växande kyla och ett efterföljande av Honom på avstånd! -Arthur Pink

Bibelläsning

Det är sedvanligt för många kristna bloggar (iaf utländska) att posta bibelläsningsplaner varje nytt år. Samma här... tre tips:

Läs 1/365 om dagen. Detta invecklade system uppfann jag själv för några år sedan... ;) och använde i ett par år. Ta antalet sidor (eller kapitel eller verser) i Bibeln och dela med 365 i en miniräknare. Då får du hur mycket du minst ska läsa, så är du igenom hela på ett år. Man är ju fri att läsa extra om man vill det också, så går det fortare. Inte för att det är bråttom och att man måste läsa igenom allt snabbt, tanken är att man ska börja om igen och alltid läsa Bibeln varje dag ända tills man dör. Det här är mer en fråga om uthållighet och tålamod. Allt har sin tid och på flera små ansträngningar fördelat över längre tid, kan du få stora resultat! Det är inte så ”roliga” partier man får läsa alltid, dock (t ex 1 Krön kap 1-9.) Men det är också en övning i tålamod.

Robert Murray M‘Cheyne’s Bible Reading Calendar
Paul Washer har rekommenderat den. Det står i inledningen en lista över farorna med att använda en bibelläsningsplan också! Viktigt!

Prof. Horner's Bible-Reading System
Läs alla "reglerna" i PDF:en som finns att ladda ned där. Den här har jag själv använt från och till några varv. Man läser 10 kapitel, ett från olika ställen i Bibeln, om dagen, inte bundet efter datum utan man börjar när man börjar och fortsätter därifrån. Man får garanterat en "varierad kost."

Några tips till utöver bibelläsningsplaner. Det är bra att läsa igenom Bibeln några varv så att man vet vad som står i den. Många verkar inte ha gjort det i dagsläget. Till detta är årliga eller andra bibelläsningsplaner där man läser igenom hela Bibeln på minst ett år bra. Det bör inte vara ett livsprojekt att läsa ut hela Bibeln utan något man gör flera gånger. Bibeln är något man läser kontinuerligt som kristen för att få näring och då är det också en varierad "kost", att man "äter" allt och inte bara godbitarna, ens favoritställen.

Det är alltså bra att följa planer ett tag, och återkomma, men sedan behöver man även studera själva texterna mer ingående istället för att bara läsa igenom allt för att endast läsa igenom allt. Att studera texterna mer tar sin tid, som det får ta, och det går också att variera. Man kan t ex ett bibellexikon till hands eller en bibelkommentar. Jag kan överhuvudtaget rekommendera att ladda ner e-sword och till detta kan man ladda ner en del gratis kommentarer till (Matthew Henry, John Gill, "Genéve", och även John Wesley) eller köpa en studiebibel, som ESV study Bible, John MacArthur study Bible, eller min favorit: Ray Comforts "The Evidence Bible" (kanske inte riktigt en studiebibel men har bra kommentarer, citat, små texter, m m.)

Eller så kan man studera helt själv utan några "facit," endast Bibeln. Exempelvis kan man sammanfatta böcker, kapitel och försöka få en översikt och begripa vad som står i hela sammanhanget. Det är också lärorikt att samtidigt göra sin egen indelning av kapitlen och verserna. Då märker man att det är en hel del tokigt med nuvarande indelningar som får en att missa mycket sammanhang.

En sak Paul Washer berättat är att när man läser igenom Bibeln från pärm till pärm (nu är vi inne på att läsa igenom hela Bibeln igen) och varje gång det kommer en vers eller något där man undrar något så skriv upp det. Man kommer sannolikt ha ett anteckningsblock fullt med frågor när man är klar, och kanske efter att ha läst igenom Bibeln kan man besvara en del av frågorna. En form av tolka skrift med skrift. Sedan kan man upprepa tills man svarat på alla frågor, men säkert kommit på nya frågor på köpet också.

Bön

Låt oss be att år 2012 får bli ett år av väckelse. Ett år då förkunnelsen av hela Guds rådslut, inkl Lag, synd, vrede, dom och Helvete - korset, omvändelse och helgelse, blir upprättad i kristenheten. Att sanna församlingar, där man på rätt sätt förkunnar Guds Ord och utövar församlingstukt, ska växa upp och frodas. Att falska församlingar ska bli till ruiner och falska pastorer och villolärare avslöjas och blir ersatta av sanna.

Låt oss be för alla människor och regering och politiker i landet. Att de ska bli frälsta först och främst. Och att Gud ska ge politikerna nåden att sluta ljuga, vara stolta och ute efter makt och ära, och istället tala sanning, uppriktigt vara ute efter landets bästa och att de ska göra lagar som stämmer överens med Guds Lag. Att Guds Ord fritt ska få predikas, och väckelse främjas.

Jag vill också be om förbön. Jag är helt säker på att jag fortfarande behöver Guds kraft och ledning! Både i vad jag skriver här på bloggarna, ledning i artiklar och inlägg jag har tänkt att skriva, och ledning i vad mer jag kan skriva, och i övrigt i livet vad Gud har för planer (även här en del saker jag både ser och inte ser ligga framför mig.)