Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 3 juni 2012

HELVETET! (James Smith, 1858)

Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld.
(Lukasevangeliet 16:22-24)

HELVETET! Vad är det? Det är Guds stora fängelse, där Hans brottslingar hålls fångna. Det är straffplatsen - där syndens lön betalas. Det är förtvivlans hus, desperationens residens, boningen för masken som aldrig dör. Det kallas eldsjön, som brinner av svavel. Det är en plats för fruktansvärd tortyr, förskräcklig vånda, och själssargande ånger. Inget hopp kommer in här. Ro får man aldrig här. Ljuset lyser aldrig här. Utan allt är pina, tungsinne, vånda utan vila, och obeskrivlig plåga! Där är gråt, jämmer och tandagnisslan - för evigt!

HELVETET! Vilka är där? Den rike mannen, vid vars port Lasarus låg, är där. Judas, som förådde Jesus, är där. Kain, som mördade sin bror, är där. Demas, som föredrog världen framför Kristus, är där. De giriga och tjuvarna är där! De omoraliska och lögnarna är där! De stolta och fåfänga är där! Alla som tog lätt på Evangeliet är där! Alla som struntade i den stora frälsningen är där! Alla som tillbad det romerska vilddjuret är där! Och de alla "plågas av eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet! Röken från deras plåga stiger upp i evigheters evighet - och de har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt!"

Många som du kanske känt är där! Några av våra släktingar kanske till och med är där! Våra gamla vänner kanske är där. Några som levt på samma gata, möttes på samma gudstjänstplats, och som vi en gång hoppades träffa i Himlen - är där!

Vilka är där? Tja, vi var nästan där själva! Vi låg vid ingången till Helvetet! Vi var inom några centimeter från Helvetet! En liten olycka, ett slag eller en sjukdom - hade skickat dit oss. Ja - förutom fri och suverän nåd - hade VI varit i Helvetet!

Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.
(Uppenbarelseboken 21:27)

Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.
(Uppenbarelseboken 22:15)

HELVETET! Vad lider de där? Det kan ingen tunga berätta. Ingen penna kan skriva; inget hjärta kan förstå - vad förlorade själar lider i Helvetet! Vem vet vad den oblandade vreden, den brinnande harmen, den ändlösa förbannelsen från Gud Allsmäktig är? Vem kan ange vad synden förtjänar, och vad den envetna syndaren skall betala?

De gråter, de jämrar sig, de gnisslar sina tänder. De plågas i eviga lågor. I varje kroppsdel, i allt själen har - kommer de förlorade i Helvetet att lida. Minnen, samvetet, och fantasin - kommer särskilt att öka deras våndor! Och hopplös förtvivlan kommer att göra deras undergång obeskrivligt faslig!

Vad lider de i Helvetet? O tala om för mig - vad Gud rättvist kan tillfoga, vad en odödlig människa kan uthärda, vad den brutna lagens hot kräver, och hur djävlar kan lägga till förlorade själars plågor - så kommer jag tala om för dig vad de kan lida i Helvetet!

Men, O! måtte du aldrig behöva veta av egen erfarenhet vad förlorade själar måste genomgå, och genomgå för evigt! Kunde vi bara lyfta på skynket som gömmer detta fruktansvärda ställe från vår syn, och bara se fem minuter av våndorna för de som är i Helvetet - så hade vi aldrig glömt den synen! Vårt kött skulle skälva, vårt hår skulle stå rakt upp, och våra själar skulle bli paralyserade av skräck!

HELVETET! Vem kommer ännu komma till Helvetet? Vem? Kanske den som läser dessa rader! Vem? ah, kanske många som vi nu inte har en aning om! Kommer några av våra barn komma dit? Kommer några av våra bröder och systrar komma dit? Kommer någon av församlingsmedlemmarna komma dit? Kommer någon i denna församling komma dit?

Vem kommer komma dit? Alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Alla som svär, alla drinkare, kommer finna en plats tillredd åt dem i Helvetet. Alla omoraliska människor; alla giriga och oärliga människor - alla kommer finna en plats beredd åt dem i Helvetet.

Vem kommer komma till Helvetet? Alla som lever och dör utan att ångra sig; "för om ni inte omvänder er - kommer ni alla att gå under!" Alla otroende; för "den som inte tror, kommer att bli dömd!" Alla som är i sitt naturliga tillstånd; för "den som inte blir född på nytt - kan inte komma in i Guds rike."

Utan tro på Kristus, och omvändelse till Gud; utan kärlek till Gud och människor, intyget och beviset på den nya födelsen; utan att vara förenad med Kristus och ha Kristi Ande - kan man inte undfly den kommande vredesdomen - man måste gå till Helvetet! O vilken allvarlig sak att tänka på! Låt en människa därför rannsaka sig själv, om han är i tron; låt varje man och kvinna pröva sig själva och se om Kristus finns i dem.

HELVETET! Hur ska vi komma undan det? Endast genom att fly till Jesus, genom att tro på Jesus, och ta emot Jesu Ande. Ingen kan rädda oss förutom Jesus, för det finns inget annat namn under himlen givet åt människor, genom vilket vi kan bli frälsta. Jesus har gjort allt som behövs för att räda själar från Helvetet, och han är redo att sätta på vårt konto vad han gjort för oss; när vi än kommer till honom, vädjar till honom, förtröstar på honom och överlämnar våra själar till honom. Vi behöver inte komma till Helvetet, för Jesus både kan och vill rädda oss; men ändå måste vi till Helvetet om vi inte ansöker hos honom för att bli räddade av honom.

Eftersom alltså Helvetet är så fasansfullt; eftersom Helvetets straff är eviga; eftersom om vi en gång gått förlorade, så är vi förlorade utan att kunna återhämta oss - eftersom ingen kan rädda oss utom Jesus, och eftersom Jesus endast kommer rädda de som gör en personlig ansökan hos honom, låt oss omedelbart, med hela våra hjärtan och själar, ansöka hos Kristus! "Se! nu är den rätta tiden. Se! nu är frälsningens dag." Låt oss då söka HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. (Jesaja 55:6-7)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska