Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 21 juni 2012

Rättfärdiggörelsen och Tillräknad Rättfärdighet (R.C. Sproul)Översatt från videoklippet:

Synden överförs, eller tillräknas till Jesus. Men om det är allt som hände skulle du aldrig bli rättfärdig. Om Jesus tog all min synd på Sina axlar och tog mitt straff, skulle det inte få in mig i Guds Rike. Det skulle bara hålla mig utanför Helvetet. Jag skulle fortfarande inte vara rättfärdig. Jag skulle vara oskyldig, men inte på ett positivt sätt rättfärdig. Jag har ingen rättfärdighet att tala om. Och det är inte bara oskuld som får in en i Guds Rike utan rättfärdighet.

Om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. - Matt 5:20

Så även om jag inte är skyldig till något så har jag inte heller gjort något. Jag har inte förtjänat något som rättvisan skulle belöna. Så poängen är att det sker en dubbel överföring. ... Synden överförs till Jesus - Kristi rättfärdighet överförs till oss, till vårt konto.

Om Romersk-katolska kyrkans problem:

Så när Gud kallar oss rättfärdiga, så ljuger Han inte. Rom har problem med detta. Rom kallar detta för en juridisk fiktion. De ryggar ifrån det för att de känner att i den protestantiska synen, kastar detta en skugga på Guds integritet eftersom Gud förklarar folk rättfärdiga som inte är rättfärdiga. Reformatorernas svar var att om tillräknelsen var fiktiv, skulle det det vara en juridisk fiktion om Gud förklarade oss rättfärdiga, det skulle vara en lögn och en fläck på Gud. Men poängen i Evangeliet är att tillräknelsen är verklig. Gud lade verkligen mina synder på Kristus, och Gud överförde verkligen Jesu rättfärdighet på mig, och det finns en verklig förening för de som är i Kristus.

|||