Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 19 november 2013

Exorcism och onda andar

Hur driver man ut onda andar? Är "exorcism" som man ser den göras av katolska präster, ortodoxa, och i en del karismatiska sammanhang, bibliskt? Är onda andar ovanliga eller vanliga idag och hur ska vi hantera dem? Predikan från söndagen den 10:e