Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 11 november 2013

Ny version av Romarbrevet!

Jag fick redan göra en ny version, eller rättning av min översättning av Romarbrevet då jag märkte att jag missat att översätta en vers. Som sagt finns det mycket fortfarande som jag vet skulle kunna förbättras, och det kommer pågående att läggas upp nya versioner allteftersom. Men att missa en vers var illa så att jag fick rätta det direkt när jag såg det. Senaste versionen finns länkad på denna sida. Jag har också gjort en länk dit i början av dokumentet, så att man kan påminnas om att se efter senaste versionen på den sidan. Är tacksam om någon hittar mer fel.