Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 29 december 2011

Rök och speglar

Liknande video har diskuterats på bloggen Aletheia. Här är en bra kommentar av Todd Friel på Wretched TV.Snabbt återgivet: Klippet som han kommenterar är från ett möte i kyrkan som pastor Bill Johnson står för, en del av den apostoliska rörelsen, i maskopi med IHOP (som jag skrivit om här) som i sin tur får sin källa ifrån "Torontovälsignelsen."

Tydligen var detta Guds härlighet som kom ner. Detta talar de ofta om i denna rörelse. Nu kommer tydligen Guds härlighet ner från ventilationssystemet och ungdomarna sväljer det med hull och hår.

Jämfört med när Guds härlighet kommer i Bibeln: Mose fick se Guds härlighet. Han fick inte se Gud för annars skulle han dö. Guds härlighet kommer från Guds väsen ungefär som röken från en eld. Mose såg Guds härlighet och blev helt vit. Varje gång när någon i Bibeln ser Guds härlighet eller änglar, så blir de förskräckta, och Gud/ängeln måste säga "Var inte rädda!" Jesaja insåg att han var en man med orena läppar och trodde han skulle gå under.

Ungdomarna i videon står och filmar det och säger "Höhö titta vad coolt det ser ut som att Guds härlighet kommer ner..."