Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 1 februari 2012

Allt hos Jesus Kristus är ljuvlighet

Ett stort, allmänt fakta, som, med Guds nåd, bör upptända, åtminstone början till, lågor av kärlek till Jesus Kristus: Jesus Kristus har det största antalet, och den renaste mängden av alla de mest beundransvärda, alla de mest tilldragande och älskvärda, personlighetsdrag och egenskaper, som någon någonsin kan ha.

Hans mun är idel sötma, allt hos honom är ljuvlighet. (Höga Visan 5:16)

Du kan undersöka Honom från alla perspektiv, betänka varenda egenskap som Han har, undersöka alla Hans ord, tankar och handlingar, och du kommer märka, att allt hos Honom är helt totalt fullständigt perfekt.