Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 11 september 2011

Behagar detta Gud? (James Smith, 1802-1862)

För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta.
(1 Tessalonikerbrevet 4:1 SFB)

På varje plats,
under varje omständighet,
i varje åtagande -
bör den kristne fråga: "Behagar detta Gud?"

Gud är behagad eller misshagad . . .av varje tanke vi tänker
av varje ord vi talar
av varje handling vi gör
av varje känsla vi kännerKanske vi inte inser detta tillräckligt. Vi tänker, talar, känner, eller handlar utan att ens tänka om detta behagar Gud eller ej. Men så bör det inte vara, för han . . .
  gav oss vår existens
  friköpte oss från synd och fördömelse
  kallade oss genom Sin nåd
  och har välsignat oss genom otaliga och oåterkalleliga välsignelser
och allt för att vi ska förhärliga Honom! Och hur kan vi förhärliga Honom - förutom genom att vanemässigt sikta på att behaga Honom? Om vi glömmer eller tappar siktet om detta, så glömmer vi och tappar siktet om det främsta målet för vår existens, och välbefinnande.

Till exempel, hur jag använder min fritid - tiden jag lägger på rekreation eller underhållning. Många kristna verkar inte tänka över huruvida sättet som de tillbringar tiden på, behagar Gud eller ej. Om de gjorde det, skulle de någonsin besöka viss underhållning, eller hänge sig åt vissa nöjen? Sklle världen få så mycket av deras tid, och bönekammaren så lite? Hur mycket tid slösas bort lättsamt, som varken främjar kroppens hälsa eller beräknas främja sinnets andlighet.

Och, hur många slösar bort sina pengar på kläder, smycken eller delikatesser för kroppen - som aldrig undsätter de fattiga, eller bidrar till att etablera Guds sak i världen; eller om de gör så alls, det inte är i tillbörlig proportion till deras tillgångar. Småslantarna går till Herren - de stora pengarna spenderas på att tillfredsställa JAGET!

Om, när jag ska lägga pengar på smycken eller kläder, eller lyx till bords, jag skulle fråga: "Behagar detta Gud?" Skulle det inte sätta mina påkostade utgifter i schack? Skulle det inte ofta ändra kursen som mina pengar flödar i?

så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom
(Kolosserbrevet 1:10 SFB)

Mitt mål i allt jag gör - bör vara att behaga Gud. Det stora målet för mitt liv, den stora sak jag ska sikta på - är att behaga min Himmelske Fader. Jag har . . .
  inget att frukta, förutom Hans rynkade panna
  inget att vara rädd för, förutom Hans misshag
  inget att söka, förutom Hans gillande
Om min Himmelske Fader är nöjd med mig - räcker det.

Vilken tröst det är att min Gud är lätt att behaga - att det inte är mängden saker jag gör, utan motivet bakom det jag gör, som Han ser till! Han är nöjd med mina fattigaste prestationer, med mina ofullkomligaste tjänster, med bara en kopp kallt vatten given till ett av Hans barn - om mitt mål är att behaga Honom!

I allt jag gör, bör jag fråga: "Behagar detta Gud?" Om så är fallet, är allt bra.

Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära!
(1 Korintierbrevet 10:31 SFB)

Detta är regeln - och vi bör efterleva den.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar