Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 21 september 2011

De sålde sina själar...

Tidigare har jag plockat fram denna dokumentärfilm, eller rättare sagt, filmer, en serie i 4 delar. Jag tog och tittade igenom den igen.

Dokumentären "They Sold Their Souls For Rock and Roll" ändrade min syn på musik radikalt. Jag älskade musik, och älskar det fortfarande. Men efter att ha sett denna är jag mycket mer försiktig med det för det är så bedrägligt. En del "fina" CD-skivor var det helt enkelt bara att flytta till papperskorgen.

Men det är bra att som sagt titta igenom och omvärdera igen. De 2 första delarna tycker jag inte är så övertygande längre, det kan vara mycket lösryckta citat eller att man misstolkar. Det kan vara så att artisterna "skildrar" eller "beskriver" saker i sina sånger som de inte nödvändigtvis står för eller uppmuntrat till. (Särskilt misstolkad är hårdrocken som gärna tar in skräckteman.) Eller när man tar citat ur intervjuer att de som intervjuas kanske skämtar, eller vill skapa en mystik. Vad man än kan tycka om det iofs. Likadant är det ju för en del i Bibeln, en del är deskriptivt (beskriver eller skildrar olika händelser) och inte nödvändigt preskriptivt (föreskriver eller uppmuntrar till det som skildras.) Det är en hel del knäppiga och ondskefulla saker som folk gör i Bibeln utan att det är exempel för oss att följa utan det är varnande exempel att inte göra som de. Exempelvis berättar Bibeln om Judas som förrådde Jesus. Det betyder inte att vi ska vara som Judas.

Men sen kan jag ha fel också. Att citaten inte är lösryckta, etc. men på en del är det ganska tydligt. De två sista delarna av dokumentären är fortfarande väldigt bra tycker jag däremot. De innehåller mycket sanning, som ej går att förneka, och är väldigt skrämmande. Titta på dem:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar