Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 29 september 2011

Den Stora Vedermödan: Förfluten eller Framtida?

Här är en debatt (12 YouTube-klipp) mellan en som tror att vedermödan redan har hänt (Gary DeMar) och en som tror att det ska hända i framtiden (Thomas Ice). Debatten ägde rum under American Vision's 2006 Worldview Super Conference.


Vem vann?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar