Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 19 september 2011

Vilken ljuvlig, förbluffande tanke (James Smith, 1802-1862)


Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskad av mig.
(Jesaja 43:4 SFB)

Vilken förunderlig nåd detta är!

Vilken ljuvlig, förbluffande tanke det är - att såna fattiga, vidriga, upproriska varelser - skulle vara dyrbara för den oändlige, helige och evige Jehova!

Att Han skulle ha Sin glädje i oss (Jesaja 62:4)

Att Han skulle utgjuta Sitt dyrbara blod för oss! (1 Petrus 1:19)

Att Han skulle åstadkomma dyrbar tro i oss! (2 Petrus 1:1)

Att Han skulle ge dyrbara löften, att stötta, förse och trösta oss! (2 Petrus 1:4)

Att Han skulle göra Kristus dyrbar för oss! (1 Petrus 2:7)

Att Han skulle skämma bort oss med kunskapen om Hans tankar, och göra dem dyrbara för oss! (Psalm 139:17)

Att Han skulle kalla oss Hans dyrbara barn!

Vi kan med rätta utropa tillsammans med David: "Vad är då jag - eftersom du tänker på mig?"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar