Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 18 december 2011

Guds juveler hittar man ofta nedgrävda i det värsta snusk! (James Smith, 1802-1862)

Jag har mycket folk i den här staden! Apg 18:10

Vad för stad var det?
Korint var en av den mest världsliga och omoraliska städerna i östern. Här fanns Venustemplet med dess förnedrande och skamliga tjänster.

Vad för sorts folk var det?
Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. (1 Korintierbrevet 6:9-11 SFB) Detta är apostelns eget svar på frågan.

Observera:

1. Herrens folk hittar man ofta på de mest osannolika ställen! Vem hade förväntat sig att hitta Guds utvalda folk - en mängd av det - på en plats så motbjudande, så förorenad, så förnedrad - som Korint?

Guds juveler hittar man ofta nedgrävda i det värsta snusk!

2. Herren utväljer det mest osannolika folket! Vem skulle tro att Herren hade utvalt: de otuktiga, avgudadyrkarna, äktenskapsbrytarna, de som utövar homosexualitet och de som låter sig utnyttjas för sådant, tjuvarna, de giriga, drinkarna, förtalarna, utsugarna - till att bli frälsta? Men det gjorde Han!

Guds folk plockas ifrån de mest motbjudande gödselstackarna!

O, den suveräna nådens under!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska