Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 7 december 2011

Varför finns lidande?

Ray Comfort svarar:Många använder tyvärr frågan om lidande som anledning att förkasta Gud, när det egentligen är anledningen till att ta emot Honom. Bibeln ger en rationell förklaring till varför det finns lidande. Vi lever i en fallen skapelse.

Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.
(Romarbrevet 5:12 SFB )

Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.
(Romarbrevet 8:22-23 SFB)

Vi väntar på en ny himmel och en ny jord där rättfärdigheten bor. Gud utlovar en ny kropp till alla som förtröstar på Honom. En kropp som Jesus hade när Han uppstod från de döda. En kropp som inte utsätts för sjukdom, död, förgängelse, eller mjäll. Denna sanning kommer du upptäcka om du lyder Evangeliet. Detta är vad Jesus sa:

Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.
(Johannesevangeliet 14:21 SFB)

Relaterat: ||||