Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 4 december 2011

Hur man får ut det mesta av sin bibelläsning (Thomas Watson, 1620-1686)

1. Avlägsna hinder.
(a) avlägsna kärleken till varje synd
(b) avlägsna de distraherande världsliga bekymren, särskilt begäriskheten [Matt 13:22]
(c) skämta inte med och utifrån Bibeln.

2. Förbered ditt hjärta. [1 Sam 7:3]
Gör detta genom att:
(a) samla dina tankar
(b) rensa bort orena tillgivenheter och begär
(c) inte komma till den förhastat eller vårdslöst.

3. Läs med vördnad, tänk på att varje rad är Gud som talar direkt till dig (2 Tim 3:16-17; Psalm 19:7-11).

4. Läs Bibelns böcker i ordning.

5. Få en sann förståelse av Bibeln. [Ps 119:73]
Detta får man bäst genom att jämföra relevanta delar av Bibeln med varandra.

6. Läs med allvar. [5 Mos 32:47]
Det kristna livet ska tas på allvar eftersom det kräver kamp [Luk 13:24] och att man inte blir efter [Hebr 4:1].

7. Var uthållig att minnas vad du läser. [Ps 119:52]
Låt det inte tas ifrån dig [Matt 13:4,19]. Om det inte blir kvar i ditt minne så är det osannolikt att det kommer vara till så stor nytta för dig.

8. Begrunda vad du läser. [Ps 119:15]
Det hebreiska ordet för begrunda 'betyder att man är intensiv i sinnet'. Begrundan utan läsning är fel; att läsa utan att begrunda är kargt och ofruktbart. Att värmas av elden i begrundan innebär att man blir känslomässigt engagerad [Ps 39:4].

9. Läs med ett ödmjukt hjärta.
Bekänn att du är ovärdig att Gud skulle uppenbara sig själv för dig [Jak 4:6]

10. Tro att allt i den är Guds Heliga Ord. [2 Tim 3:16]
Vi vet att ingen syndare hade kunnat skriva den på grund av sättet som den beskriver synden. Inget helgon skulle häda Gud genom att låtsas att hans eget ord var Guds. Av samma anledning skulle ingen ängel ha skrivit det heller. [Hebr 4:2]

11. Värdesätt Bibeln högt. [Ps 119:72]
Den är din livlina; du föddes genom det [Jak 1:18] du behöver växa genom det [1 Petr 2:2] [jfr Job 23:12].

12. Älska Bibeln innerligt [Ps 119:159].

13. Kom för att läsa den med ett uppriktigt hjärta. [Luk 8:15]
(a) Var villig att få veta Guds hela och fullständiga vilja
(b) läs för att bli förändrad och förbättrad genom den [Joh 17:17].

14. Tillämpa allt du läst på dig själv, ta varje ord som om det talats till dig själv.
När den fördömer synder fördömer den din egen synd; plikten som den kräver som den plikt Gud kräver av dig [2 Kung 22:11].

15. Titta noga på Ordets befallningar lika mycket som löftena.
Tänk på hur du behöver vägledning lika mycket som du behöver tröst (Ps 119:9-11).

16. Tappa inte bort dig i smådetaljerna, se istället till att du tittar så noga som möjligt på de stora sakerna [Hosea 8:12].

17. Jämför dig själv med Ordet.
Hur mycket stämmer du överens? Är ditt hjärta något av en kopia av det, eller ej? (Jak 1:21-25)

18. Titta särskilt noga på de ställen som talar till din individuella, särskilda situation för tillfället.
t.ex.
(a) Lidande - [Hebr 12:7, Jesaja 27:9, Joh 16:20, 2 Kor 4:17]
(b) En känsla av att Kristi närvaro och leende dragit undan - [Jesaja 54:8, 57:16, Ps 97:11]
(c) Synd - [Gal 5:24, Jak 1:15, 1 Petr 2:11, Ords 7:10, 22-23, 22:14]
(d) Otro - [Jesaja 26:3, 2 Sam 22:31, Joh 3:15, 1 Joh 5:10, Joh 3:36]

19. Titta särskilt noga på Bibelns människors föredömen och liv som levande predikningar.
(a) Straff [Nebukadnessar, Herodes, 4 Mos 25:3-4,9, 1 Kung 14:9-10, Apg 5:5,10, 1 Kor 10:11, Jud 7]
(b) nåd och befrielser [Daniel, Jeremia, de 3 männen i den brinnande ugnen]

20. Sluta inte läsa Bibeln förrän du känner ditt hjärta värmt. [Ps 119:93]
Låt det inte bara upplysa dig utan även upptända dig [Jer 23:29, Luk 24:32].

21. Omsätt vad du läser i praktiken. [Ps 119:66,105, 5 Mos 17:19]

22. Kristus är för oss Profet, Präst och Kung. Ta vara på Hans tjänst som Profet. [Upp 5:5, Joh 8:12, Ps 119:102-103]
Få Kristus inte bara att öppna upp Skrifterna för dig, utan att öppna upp ditt sinne och förstånd [Luk 24:45]

23. Se till att sätta dig under en sann Ordets tjänst, som troget och genomgående lägger ut Ordet. [Ords 8:34]
Var flitig och ivrig i att betjäna det.

24. Be att du ska få nytta av läsningen. [Jesaja 48:17, Ps 119:18, Nehemja 9:20]

Naturliga hinder. Du kan fortfarande få nytta av läsningen även om:

1. Du inte verkar få lika mycket nytta av det som andra får.
Kom ihåg de olika skördarna [Matt 13:8] även om skörden inte är lika stor som andras, är det fortfarande en sann och fruktbärande skörd.

2. Du kan känna dig trög att förstå [Luk 9:45, Hebr 5:11].

3. Du har dåligt minne 
(a) minns att du fortfarande kan ha ett gott hjärta trots detta
(b) du kan fortfarande komma ihåg de viktigaste sakerna även om du inte kan komma ihåg allt, få uppmuntran av Joh 14:26.