Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 16 december 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #32

Trettioandra delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar. 

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)Frågan: Får man tillbaka sin förhud när man återuppstår?

Eftersom kristna tror att man får en ny förhärligad kropp som blivit återställd från alla "skavanker" och skador osv, kommer de som varit omskurna att få tillbaka sin förhud också? Detta erkänner azsuperman01 inte är en tuff fråga denna gång utan en löjlig fråga.

Eftersom det bara är en löjlig fråga så finns inget intresse av ett svar. Det liknar även sadduceerna när de ställde frågan om de dödas uppståndelse i Matt 22:23-28. De var nog inte heller intresserade av ett svar utan de trodde de hade kommit på en riktigt klurig fråga som egentligen bara var fånig. Sadduceer och ateister har mycket gemensamt. Jesus svarade dem (vv29-30): "Ni tar fel och förstår varken Skriften eller Guds makt. Ty vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen." Kanske tyder det på att man inte heller då kommer ha könsorgan, det finns ingen användning för dem längre. Och alltså varken förhud eller omskuren. Kanske inte.

Läxan för den här gången kan vara att man inte måste besvara löjliga frågor som endast är ställda i syfte att personen vill vara rolig, fåna sig eller att håna. Eller helt onödiga frågor där det inte spelar någon större roll och som Gud inte heller ansett det nödvändigt att tala om i Bibeln. Det är inget fel att påpeka att frågan är löjlig, onödig, irrelevant, eller att säga "jag vet inte." (Ibland kan vi inte heller veta allt direkt även om det är en bra fråga som ställs fast vi bör göra vårt bästa att alltid vara beredda att svara på sådana (1 Petr 3:15)) Om man försöker att allvarligt besvara löjliga frågor så begår man ett misstag.