Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 12 december 2011

Min sköld (James Smith, 1802-1862)

De gudfruktigas förmåner är många och stora - men detta är en speciell förmån:

Min sköld är hos Gud, han frälsar de rättsinniga.
(Psaltaren 7:10 SFB)

Detta tyder på att vi utsätts för fiender: Satan, onda människor och döden. Vi behöver skydd mot dessa.

Det tyder på motstånd, och våra fienders motstånd är stort, djärvt och dödligt.

Det tyder på att vi ska förnimma fara - för vi är svaga, ängsliga och oskickliga - och våra fiender är starka, djärva och skickliga.

Vår säkerhet står alltså i vad Herren är för oss. Han är vår sköld, och en sådan sköld som ingen annan har eller kan ha.
Han är allvetande och kan se alla våra fiender och faror.
Han är allestädes närvarande och kan alltid hjälpa oss, och mot alla motståndare.
Han är allsmäktig och kan försvara oss, och säkra oss från allt ont.
Han är trogen och kommer uppfylla Sitt ord och utföra Sina åtaganden.
Han kommer emellan den troende och faran.
Han kommer att bevara den förtröstande själen från all verklig skada.
Han kommer att skydda den rättsinnige överallt, alltid.

Vilken nåd! Vilken obeskrivlig förmån det är!

Ni som fruktar HERREN, förtrösta på HERREN. Han är deras hjälp och sköld. (Psaltaren 115:11 SFB) Om man kunde få nåd att förtrösta på Herren med allt, att förtrösta på Herren för allt, och att förtrösta på Herren under allt! Helige Ande, klä av oss all tillit till köttet, allt beroende av människor, och all förtröstan på omständigheter; och för oss genom Din gudomliga och heliga undervisning - att förtrösta endast på Herren!

Min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt.
(Psaltaren 144:2 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska