Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 14 juli 2012

Är evangelium det mest centrala i ditt liv?

Förra söndagen började Daniel Norén att predika ur Romarbrevet. Det var fint väder och gudstjänsten hölls utomhus.mp3 finns här