Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 22 juli 2012

Ett barns död (John Newton, 1725-1807)

Min Käre Vän,
Jag måste skriva en rad för att tala om att vi känner med dig och din fru i din svåra prövning. (Ett barns död.) Men samtidigt, gläds jag mycket i Herrens godhet, som låter dig att vara undergiven och nöjd med Hans vilja, trots alla känslor och nyp av kött och blod.

Om du nu kan tro och säga "Han gör allting gott" - med vilken hänförelse skulle du säga det, om hela Hans vishets och kärleks plan uppvecklades för din åsyn? Han kommer nedlåta sig att uppveckla den för dig härefter, och det kommer fylla dig med beundran. Det är ett lidande att hjärtligt fröjdas i, när Herren som bryr sig om oss - låter påskina Sin vilja stund för stund.

Helande och sår är lika mycket från Hans hand - och är lika mycket bevis på Hans kärlek och omsorg om oss! "Herren gav - och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!" Job 1:21

Du är i de visa och barmhärtiga händerna på En som bestämmer åt dig med ofelbar vishet, och som har outsägligt mer ömhet än vad som kan finnas i alla människors hjärtan sammanlagt! Han väger alla dina smärtsamma lidanden med fulländad noggrannhet! Du ska inte få ett enda korn av bekymmer mer, inte heller för ett enda ögonblick längre - än Han kommer göra det möjligt för dig att uthärda, och kommer helga till ditt goda.

Vi vet att allt ges till oss genom oändlig vishet, i antal, vikt och mått, med en långt större noggrannhet än någon doktor kan justera sina mediciner till sina patienters tillstånd och styrka.

Köttet kommer känna det skarpa lidandet - men tro och bön kommer lätta bördan och hela såret. Dagligen kommer din känsla av Herrens godhet att öka, och känslan av smärta kommer avta så att du kommer få mindre sorg och mer glädje, från dag till dag.

Vilken välsignelse att vara kristen - att ha ett gömställe och viloplats alltid till hands! Att vara förvissad om att allt samverkar till vårt bästa, och att vår medlidsamme Herde har Sitt öga alltid på oss - för att stötta och lindra oss.

Jag är tillgivet och ärligt din vän, broder och tjänare,
John Newton


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

(Relaterat: ||||||||||)