Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 8 juli 2012

Det vidrigaste och gräsligaste i hela skapelsen (James Smith 1858)

Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.
(1 Moseboken 6:5 SFB)

Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?
(Jeremia 17:9 SFB)

Ingen man av naturen tror riktigt på hur Gud beskriver människohjärtat. Inte heller inser den unge kristne det helt. Gud kallar oss att lära känna hjärtats pest.

Det vidrigaste och gräsligaste i hela skapelsen - är människans hjärta! Där finns det djupa avgrunder av ondska! Där finns fröna till alla fasansfulla moralsjukdomar. Ingen människas uppförande, hur illa det än är - är någonsin så illa som hans hjärta är.

Allteftersom vi lär känna pesten i våra egna hjärtan, så:
beundrar vi Guds fria och särskiljande nåd,
ser vi behovet av den helige Andes verk och funktion,
värderar vi Herren Jesu Kristi härliga försoning.

Det är ett livs lektion att lära sig om pesten i ens eget hjärta.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska