Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 29 juli 2012

En enkel bok gjord för enkelt folk (John Newton, 1725-1807)

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
(2 Timoteusbrevet 3:16-17 SFB)

Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.
(Johannesevangeliet 16:13 SFB)

Några få minuter av Andens undervisning kommer utrusta oss med mer riktig, användbar och erfaren kunskap - än att slita sig igenom hela sidor av kommentatorer och utläggare! Det kommer vara vist av oss att ha mindre att göra med strömmarna och vara närmare källsprånget. Skriften själv, och Guds Ande är de bästa och enda tillräckliga bibelutläggarna. Vad människor än har för värdefullt i vad de skrivit - har de fått det från Bibeln; och Bibeln är lika öppen för oss - som för vem som helst av dem. Det finns inget annat krav än en lärbar, ödmjuk ande; och akademiskt lärande, som det vanligtvis kallas, är inte nödvändigt för detta.

I tjänsten, söker jag undvika alla universalmedel, egendomligheter, "dolda sanningar" och "nya upptäckter" i Skriften. Jag önskar inte föra fram något som jag inte kan bibehålla på auktoriteten hos Bibeln på vårt språk - som jag anser tillräcklig för att göra oss och våra åhörare visa, så att vi blir frälsta.

Nya Testamentet är en enkel bok gjord för enkelt folk. Evangeliet ska predikas för de fattiga och simpla, som är precis lika kapabla att ta emot det som den lärde, och på ett sätt mer än så. Därför lägger jag inte mycket tyngd vid någon akademisk undervisning - som beror på kunskap i de ursprungliga grekiska och hebreiska språken, eller kräver en högre grad av kapacitet och snille för att förstå.

och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.
(2 Timoteusbrevet 3:15 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska