Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 20 juli 2012

Jaga efter Kristuslikhet

Förra söndagen kunde vi ha ett till friluftsmöte. Luften var väldigt fri och frisk så jag blev tvungen att höja rösten en smula.||