Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 1 juli 2012

Jag är lite som den fågeln! (James Smith 1858)

Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?
(Psaltaren 42:2-3)

Jag har just läst om en sann troendes sista dagar, och hela hans dödsupplevelse sammanfattades i en mening: "Jag suckar efter Jesus!" Han suckade inte efter liv, eller lättnad, utan han suckade efter Jesus.

Jag kan inte undgå att observara hur mycket av min erfarenhet nu uttrycks i dessa ord: "Jag suckar efter Jesus." Ja, ja, jag kan klara mig utan rikedomar, eller beröm, eller äran som människor ger. Jag är väl ganska nöjd med vad försynen sänder mig och ändå suckar jag ofta, och jag suckar djupt dessutom. Några skulle se mig som olycklig, men det är jag inte. Några skulle dra slutsatsen att jag är missnöjd med min situation i livet, men det är jag inte. Ändå suckar jag - jag suckar ofta.

Jag har läst om en fågel, som om den fångas i en bur, aldrig slutar att sucka tills den får sin frihet eller dör. Jag är lite som den fågeln och jag förväntar mig att fortsätta sucka tills jag får vad jag vill ha.

Jag har haft en glimt av Jesus och jag suckar efter en full syn av Honom.

Jag har smakat ljuvligheten i Hans umgänge och jag suckar efter oavbruten gemenskap.

Jag har känt lite av den renande inverkan av Hans dyrbara blod och Helige Ande och jag suckar efter en fullständig rengöring, så att jag kan bli fullkomligt och för evigt helig.

Jag suckar efter Jesus, så att jag kan få...
känna Honom mer fullständigt
älska Honom mer helt, och
åtnjuta Honom oavbrutet!

Jag suckar efter att bli precis som Jesus!

Jag suckar efter att bli för alltid hos Jesus!

Jag tror att om jag vore precis som Honom och alltid med Honom så skulle jag aldrig mer sucka; och jag tror att inget annat kommer sätta ett fullständigt stopp för min suckan.

Ja, dagen kommer och den kan vara mycket nära, då mina sorgdagar är avslutade och när jag ska dra min sista suck, och påbörja den sång som aldrig slutar! Mina sorger är snart slut och min suckan kommer för evigt upphöra! Jag ska snart vara hos Jesus, som Jesus och för alltid ägna mig åt att prisa Jesus! Och då ska jag aldrig mer sucka!

Så skall HERRENS friköpta vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden, fröjd och glädje skall komma över dem, men sorg och suckan skall fly bort.
(Jesaja 51:11)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska