Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 10 februari 2013

Det Är Jag! (Octavius Winslow, 1808-1878)"Var lugna. Det är jag. Var inte rädda."
(Markusevangeliet 6:50 SFB)

Så lyssna på Jesu röst i stormen!

Det är Jag som rörde upp stormen i din själ och kommer att kontrollera den.

Det är Jag som sände ditt lidande och kommer att vara med dig i det.

Det är Jag som tände ugnen och kommer vaka över lågorna och föra dig igenom den.

Det är Jag som formade din börda, täljde ditt kors och som kommer ge dig styrka att bära det.

Det är Jag som blandade din sorgbägare och kommer göra dig kapabel att dricka den med ödmjuk underkastelse till din Faders vilja.

Det är Jag som tog världslig substans ifrån dig, som berövade dig ditt barn, hustrun i din famn, din ungdoms make, och kommer bli oändligt bättre för dig än man, fru, eller barn.

Det är Jag som har gjort ALLT detta!

Jag gör molnen till Min vagn, och kläder Mig med stormen som med en klädnad. Nattetid är Min ankomsttid och de mörka, svallande vågorna är asfalten som jag går på. Var lugn! Det är Jag! Var inte rädd.

Det är Jag - din Vän, din Broder, din Frälsare! Jag får alla omständigheter i ditt liv att samverka till ditt goda.

Det är Jag som tillät...
fienden att angripa dig
förtalet att överösa dig
ovänligheten att skada dig
nöden att pressa dig!
Ditt lidande hoppade inte upp ur marken, utan kom ner från ovan, en välsignelse sänd från himlen som en ljusets ängel klädd i en svart rock.

Jag har sänt allt i kärlek!

Denna sjukdom är inte till döds utan till Guds ära.

Denna berövelse kommer inte alltid böja dig till marken eller drapera ditt liv i oföränderlig dysterhet. Det är jag som ordnade, arrangerade, och kontrollerade allt detta!

I varje stormig vind,
i varje mörksen natt
i varje ensam timme
i varje stigande rädsla
kommer Jesu röst höras, som säger "Var lugn! Det är jag! Var inte rädd."

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska