Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 7 februari 2013

Nineve och Sverige

I söndags höll denna mask sista predikan utifrån Nahums bok. Jag riktar mig också till Sverige.Predikan berör först vad som beskrivs hända med Nineve i boken, Guds dom som verkställs över Nineve, och varför. Sammanfattning av texten, går igenom händelseförloppet i ordning och förklarar och kommenterar vissa verser som är nödvändiga att kommentera.

Sedan anknyter jag från Nineves dom, till domen över Sverige. Var Nineve större syndare än Sverige? Nineve som belägrades, utarmades, plundrades och utraderades från jordens yta? Nej - men om inte Sverige ångrar och omvänder sig så kommer Sverige också att gå under! (Jfr Luk 13:1ff)

Sverige upplever i detta nu en mycket strängare vredesdom där landet åker mer och mer utför i synd och omoral (Jfr Rom 1:18ff) och drar mer och mer vrede över sig själv fram till vredens och Guds rättvisa doms dag. Men än idag finns det hopp för Sverige så länge församlingen, vi kristna, finns. Vi har uppdraget likt profeterna att tillrättavisa och förmana människornas synder och varna om den kommande domen, som vi vet ska komma enligt Bibeln.

I predikan nämner jag några av synderna som Sverige är skyldigt till:
Ateism; sexuell omoral, homosexualitet, heterosexualitet utanför äktenskapet, man gör lagar emot äktenskapet och familjen som Gud ordnat det och gör homoäktenskap och snart också månggifte; aborter som är mord och går hand i hand med sexuell lösaktighet, man vill slippa konsekvenser som att få barn. Även hur tillåtande s k kristna och pastorer är om sexuell omoral nuförtiden, exempelvis att folk bor "sambo", tillsammans utan att vara gifta, vilket tillhör äktenskapet. Har bara sista dagarna fått se detta sorgliga mörker av kristna som ser det som helt OK att bo sambo och t o m ha sex utan att vara gifta! Och även försvarar de som lever så!

Mer synder: Supanden, festanden, lögner, stöld, fiffel, fusk.


Finns såklart mer att säga, som att vårt rättssystem är misslyckat och en styggelse i Guds ögon, frikänner skyldiga brottslingar, ungdomsgäng kan misshandla pensionärer ostraffat och de får även pengar för det. Och man fördömer oskyldiga (t ex skickar man ut kristna flyktingar tillbaka från länderna de flytt från, där de blir dödade.) Olydnad mot föräldrar och att de inte respekterar äldre. Och allt förtal och prat bakom ryggen folk gör. "Näthatet." Själviskheten. Avundsjukan. Detta är en del av Sveriges synder som vi måste vara öppet tydliga och "skälla ut" svenskarna för.

Visst kommer folk bli arga och hata en - precis som de hatade Jesus för att Han vittnade om att deras gärningar är onda (Joh 7:7) Men en del kommer också bli ledsna och få en "sorg efter Guds vilja" som "för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning." (2 Kor 7:10)

Gråt och klaga över era synder, omvänd er i säck och aska som Nineve gjorde första gången vid Jonas predikan.

Kan vi få en sådan väckelse? Må Gud visa Sin nåd över detta land och sända arbetare till Sin skörd.