Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 3 februari 2013

Man kan inte älska både Gud och Världen samtidigt (James A. La Belle)Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.
(Jakobsbrevet 4:4 SFB)

Det är min fasta övertygelse att världslighet förstör Jesu Kristi församling. Församlingen blir mer och mer...
som världen
omöjlig att se skillnad från världen
söker efter världen
älskar världen

Vår relation med Jesus Kristus är knappast mer än ett bihang eller tillbehör till våra upptagna, världsliga liv. Vi syns inte längre som skilda, konsekrerade, pilgrimer, övernattare, eller helgade åt Herren; istället, har vi...
ögon fulla av världen
hjärtan kära i världen
öron som lyssnar till världen
läppar fulla av världsligt tal
händer fulla av världsliga saker
fötter bekväma med världsliga vägar, och
kroppar som inte längre är beredda att ge sig av och vara med Jesus eftersom det skulle betyda att ge upp världen.

Det finns en himmel att vinna och ett helvete att fly, och alla de som inte har någon synlig, praktisk, förvandlande, bestämmande, självförnekande, världs-avskyende kärlek till Jesus Kristus - kommer att bli fördömda när Han kommer!

Älska inte världen, inte heller sakerna i världen. Om någon älskar världen, är inte faderskärleken i honom;
eftersom allt det i världen:
-köttets begär,
-ögonens begär
-och skrytsamhet över livstillgång
är inte från Fadern utan är från världen.

(1 Joh 2:15-16)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska