Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 24 februari 2013

Rättvisans flammande svärd släcktes i det heliga, älskande bröstet på Jesus! (Octavius Winslow, 1808-1878)

Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä
(1 Petrusbrevet 2:24 SFB)

Den mest betydande och skrämmande uppvisningen av Guds helighet som universom någonsin skådat, som oändligt avlägsnar och överskrider alla andra, är Hans ende och älskade Sons lidanden och död! Golgata kors ställer ut Guds hat och straff av synden på ett sätt och till en utsträckning som förintelsen av miljontals världar, då de sveps från universums yta av Hans vredes kvast, aldrig kan uppnå!

Se den mest allvarsamma uppvisningen av Guds hat mot synden! Att finna församlingens synder på Kristus som dess Borgensman, Ställföreträdare, och Frälsare och Guds vrede hälldes ut över Honom utan någon måttlighet! Att finna Hans folks synder lagda på Hans Son, och Gud tömde alla Sina flaskor av Sin vrede som deras överträdelser förtjänat, över Hans heliga själ! Gå, min själ, till Golgata, och lär dig hur helig Gud är, och vilken monstruositet synden är, och hur befallande, allvarsamt, och heligt bunden Jehova är att straffa den, antingen i syndaren själv, eller i en Borgensman. Aldrig har Guds Son varit kärare för Fadern - då vid just det ögonblicket då svärdet av gudomlig rättvisa, flammande och blixtrande, genomborrade Hans heliga hjärta in till fästet.

Men det var Guds vrede, inte mot Hans älskade Son, utan mot de synder som mötte Honom när Han visade Sig på korset som det ställföreträdande offret och gåvan för Sin församling. Han offrade Sig själv för oss!

Vilken ny uppfattning måste änglar ha fått av syndens överdrivna syndighet, när de såg rättvisans flammande svärd släckas i det heliga, älskande bröstet på Jesus! Och i vilket bländande ljus detta faktum ställer Guds förunderliga kärlek till syndare! Människans synd - och Guds kärlek; den obeskrivliga enormiteten i det ena - och den omätbara storheten i det andra; visas upp i Kristi kors och ingen annan stans.

Åh, att lära av erfarenhet dessa två stora fakta: syndens oändliga förhatlighet och en kärleksfull Guds oändliga helighet! Guds kärlek i att ge Sin Son för att dö; Kristi kärlek i att dö - och den väsentliga skamligheten och odelade enormiteten av synden, som krävde ett så Gudomligt Offer, så heligt och så dyrbart!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska