Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 1 februari 2013

Tony Miano i OS

När det var OS i London var Tony Miano och några andra där för att predika Evangeliet på gatorna.Gatupredikan är en ädel och biblisk praktisering som få vill ta i med tång i dagens moderna kristenhet. Men det är så man läser hur Evangelium spreds i Apostlagärningarna.

De hade även med OS-evangelisationen i ett avsnitt ur On the Box with Ray Comfort: