Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 17 februari 2013

Syftet med Bibeln (J.R. Miller, 1909)Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
(2 Timoteusbrevet 3:16-17 SFB)

Paulus har inga osäkra ord om Skriftens inspiration. Bibeln allena är Guds Ord. Heliga män skrev medan de var ledda av Den Helige Ande. Det finns andra bra böcker i världen men ingen är som Guds Ord.

Vi bör läsa Bibeln vördnadsfullt eftersom Gud talar till oss i dess sidor.

Vi bör tro på den, för Hans Ord måste vara absolut sant.

Vi bör lyda den, eftersom det Gud befaller måste vara rätt.

Vi får lägga hela våra liv under dess inflytande, för att bli ledda och formade av den.

Skriften är nyttig för undervisning, dvs för instruktion i alla ämnen som rör livet.

Den är nyttig till bestraffning, den visar våra synder, idiotier, våra misstag.

Den är nyttig till upprättelse, att ta oss tillbaka från fel vägar till rätt vägar.

Den är nyttig till fostran i rättfärdighet, den ger oss instruktion för alla sanna och vackra levnadssätt.

för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Syftet med Bibeln är att göra fullt färdiga människor av oss. Om vi följer den i allt kommer den visa oss den rätta vägen, den kommer avslöja det perfekta idealet på kristen karaktär för oss, den kommer inspirera oss att leva heligt.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska