Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 22 maj 2013

Dra inte tumverser

Denna video visar dumheten i att ta bibelverser ur sitt sammanhang för att rättfärdiga sina egna begär.En man funderar om Gud vill att han ska köpa ett nytt hus. Han drar en tumvers och hittar Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. Ps 51:20 Han springer till sin fru och säger att Gud sa till honom att han ska bygga ett eget hus från grunden.

Problemet är att han är arbetslös och de kommer att sätta sig i massiva skulder för att bygga huset. Och göra allt emot alla Bibelns moraliska principer, men ändå säga att de deltar i en "relation" med Gud.

Det här är inte annat än fantasi och självbedrägeri. Det är inte så man avgör vad som är Guds vilja. Man måste söka i Skrifterna, leta efter passagerna som direkt tilltalar den moraliska frågan som det gäller, och tillämpa god, solid, biblisk hermeneutik på alla frågor du har till Gud. Och sedan, när du riktigt och pricksäkert avgjort vad Guds vilja är, då är ditt jobb som kristen att tillämpa det i din omständighet. Med andra ord, du får inte fuska och bara hitta på dina egna svar genom att feltolka första versen du läser.