Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 8 maj 2013

När vi ännu var svaga... (Jeff Noblit)

...dog ju Den Smorde, enligt tiden, för ännu ogudaktigas skull.

"Tala inte om detta löjliga arminianska nonsens för mig, att människan på något sätt har en gnista godhet i sig och att han kan dra sig själv och finna Gud. Tala om för mig hur en ogudaktig syndare som är hjälplös kan dra sig själv någonstans."
- Jeff NoblitHär finns hela predikan med svensk text.